A DAL 2015 SMS- és applikációs szavazásának leírása és szabályai

A 2015-ös Dal iOS alkalmazás

A 2015-ös Dal Android alkalmazás

 

A DAL 2015

 

„A DAL 2015” című produkció

az MTVA és a Telekom New Média Zrt. által közösen szervezett

SMS- és applikációs szavazásának leírása és szabályai

 A szolgáltatás leírása:

A résztvevők a Dal 2015 című műsorból értesülnek a szavazási lehetőségről és a versenyzők kódszámairól.

A műsorban a nézők két különböző módon támogathatják az előadók továbbjutását.

A versenydalok elhangzása alatt ötödik zsűritagként 1-től 10-ig pontszámot küldhetnek az adott produkcióra SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül a +36(20,30,70)4422-999-es alapdíjas telefonszámra. Az applikáció az okostelefon/tablet operációs rendszerének megfelelő helyről tölthető le.

Az összes versenydal elhangzása után, azoknak a produkcióknak a kódszámai közül, amelyeket a zsűri nem juttatott tovább tetszés szerint bármelyiket elküldik SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül szintén a +36(20,30,70)4422-999-es alapdíjas telefonszámra.

A beérkezett pontszámokra és szavazatokra - attól függetlenül, hogy érvényes, avagy nem - a rendszer az MTVA kérésére NEM küld válasz SMS-t.

A szavazás lebonyolításának teljes menetét az alábbi Részvételi Feltételek tartalmazza, amelyet az MTVA közzé tesz az interneten és a teletexten.

 

Részvételi Feltételek:

I. ALAPFOGALMAK:

„A Dal 2015 – Eurovíziós dalválasztó műsor” szavazás

A 2015. január 24-én induló alapdíjas SMS alapú, SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül működő szolgáltatás lényege:

 1. A résztvevők ötödik zsűritagként 1-től 10-ig pontszámot küldhetnek az adott produkcióra kizárólag a versenydal elhangzásának három perce alatt SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül. A beérkezett pontszámok átlagát kerekítve hozzáadják a zsűri pontszámaihoz.
 2. Az összes versenydal elhangzása utáni, a műsorvezetők által elindított szavazás keretében a résztvevők SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül szavazhatnak azokra a dalokra, amelyeket a zsűri nem juttatott tovább a produkcióhoz tartozó kódszámok beküldésével.
 3. Az adás során akár SMS-ben, akár applikáción keresztül – mely szintén SMS küldéssel jár - érvényesen leadott pontszámok és szavazatok beküldői részt vesznek a nyeremények kisorsolásában.

A Dal 2015 – Eurovíziós dalválasztó műsor szavazásszolgáltatásának (pontozás és szavazás) két szervezője az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) és a Telekom New Media Zrt. (a továbbiakban: TNM).

Résztvevők

Az SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül történő szavazásszolgáltatást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szavazásszolgáltatás általános bemutatása:

Az M1 és a Duna World csatorna által sugárzott A Dal 2015 – Eurovíziós dalválasztó műsorhoz kapcsolódó szavazásszolgáltatás célja, hogy a résztvevők pontszámaikkal és szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb dalt hozzásegítsék  “A Dal 2015 – Eurovíziós dalválasztó műsor” megnyeréséhez.

A három elődöntőben (január 24., január 31., február 7.) az alkalmanként 10 dalból a zsűri pontszámai és a résztvevők által beküldött pontszámok átlagának összege alapján 5 dal jut tovább. A beküldött pontszámok közvetlenül befolyásolják a biztosan továbbjutó produkciók sorrendjét. A nézők – abból a maradék 5 dalból, amelyiket a zsűri nem juttatott tovább – még egy dalt továbbjuttathatnak kedvenc produkciójuk kódjának beküldésével.

A közédöntőkben (február 14., 21.) az adásonként 9 dalból a zsűri pontszámai és a nézők által beküldött pontszámok átlagának összege alapján 3 dal jut tovább. A résztvevők – abból a 6 dalból, amelyiket a zsűri nem juttatott tovább – még egy dalt a döntőbe juttathatnak a kedvenc produkciójuk kódjának beküldésével.

 A döntőbe (február 28.) jutott 8 dalból pedig a zsűri választja ki a négy legjobbnak ítélt dalt, és erre a négy dalra szavazhatnak a résztvevők, vagyis a nézői szavazatok döntik el, ki nyeri meg a versenyt (az a dal, amely a szavazás - esetleges holtverseny esetén az elrendelt pótszavazás- lezárásának pillanatában a legtöbb nézői szavazattal rendelkezik).

2. A szolgáltatás igénybevételének lehetősége és feltételei:

 

 • Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség és/vagy amelyre A DAL 2015 applikáció letölthető, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
 • Bármely hazai telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, és/vagy amelyre A DAL 2015 applikáció letölthető, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
 • Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség Magyarország irányába, és/vagy amelyre A DAL 2015 applikáció letölthető, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
 • Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, és/vagy amelyre A DAL 2015 applikáció letölthető,a szolgáltatást igénybe tudja venni.
 • A dalok első elhangzása alatti három percben csak egyetlen érvényes pontszám küldhető, az vissza nem vonható, nem módosítható.
 • Egy telefonszámról az összes dal elhangzása után indított szavazás időtartama alatt maximum 20 szavazat adható le.

3. A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

 • A résztvevők a versenydalok első elhangzása alatt 1-től 10-ig pontszámot küldhetnek ötödik zsűritagként az adásban megadott telefonszámra SMS-ben vagy A DAL 2015 applikáción keresztül. A pontszámok átlaga automatikusan annak az adott produkciónak a pontszámaihoz adódik hozzá, amelyiknek az elhangzása alatt a pontszám beérkezett.
 • A résztvevők a televíziós adásból értesülnek az egyes dalokhoz/előadókhoz tartozó kódszámokról: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30).  A résztvevők zsűri által nem továbbjuttatott dalok kódszámai közül választhatnak, ezeket küldhetik el az adásban megadott telefonszámra SMS-ben vagy A DAL 2015 applikáción keresztül. A legtöbb szavazatot kapó produkció továbbjut a következő fordulóba. A szavazást az összes versenydal elhangzása után a műsorvezető indítja el és zárja le.

4. A szolgáltatás időtartama:

 • A szavazásszolgáltatás 2015. január 24-én 20. 20 óra után indul. Az egyes élő adásokat szolgáltatási etapnak nevezzük.
 • A szavazásszolgáltatás pontozás része az adás első részében, kizárólag az adott versenydal első elhangzása alatti három percben vehető igénybe. Minden új produkciónál új pontozási etap kezdődik, minden pontozási etapban egy érvényes pontszám küldhető az adott produkcióra egy telefonszámról, amit sem visszavonni, sem módosítani nem lehet.
 • Az összes versenydal után a műsorvezetők által elindított szavazás időtartama addig tart, amíg a műsorvezető bejelenti a szavazás lezárását, ennek hosszúsága minden esetben az élő adásban dől el. Egy szavazási etap alatt - függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint - 20 érvényes szavazat küldhető egy telefonszámról. Az ugyanazon számról érkezett szavazatokat a rendszer a 21. szavazattól akkor is érvénytelennek tekinti, és az összesítéskor figyelmen kívül hagyja, ha azok a szavazási időszakon belül beérkeznek. A szavazási etapon belül az MTVA döntése értelmében - újabb bejelentést követően – holtverseny esetén határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható a szavazás, erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.
 • A rendszerben a szavazást manuálisan a TNM indítja, illetve zárja le. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott, SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül küldött pontszámok és szavazatok számítanak, amelyek a pontozás és szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe. Ezeken időszakokon kívül a szolgáltatással kapcsolatban érvényes pontszámot és szavazatot a résztvevők nem küldhetnek. Abban az esetben, ha a szolgáltatási időszakon kívül a résztvevők pontszámot vagy szavazatot küldenek SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül az adásban megadott számra, azt a rendszer fogadja ugyan, de azokat a pontszámok és szavazatok összesítése során már nem veszi figyelembe, vagyis érvénytelennek tekinti, így a szolgáltatási időszakon kívül érvényes szavazat nem adható le. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv. A TNM az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.
 • Minden héten új pontozási és szavazási etap indul. Az utolsó szavazási etap napja 2015. február 28.

Figyelem! Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatónként eltérő időt vesz igénybe. A pontszám vagy a szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak (a dal elhangzásának időtartama, illetve a felfüggesztés vagy lezárás) végéig az aggregátorhoz meg is érkezik.

 

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

 1. 1.      A nyeremények

 

 • A produkció adásaiban az érvényes pontszámot és/vagy szavazatot beküldők között az adásban ismertetett nyereményeket sorsolunk ki. Minden élő adásban a nézőkkel és szavazókkal, képpel és elhangzással ismertetjük az egyes nyereményfa-struktúrát.
 • A szavazás eredményének meghatározása (lezárás, sorrend, arányok) illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.
 • Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le érvényes szavazatukat, a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket, illetve pótnyerteseket (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt).
 • A heti nyereményekről a résztvevők az adásból értesülnek. Heti nyereményt azok között a résztvevők között sorsolunk ki, akik az egyes heti szavazási etapok alatt érvényes pontszámot és/vagy szavazatot küldtek be. A telefonszám annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat (legfeljebb 20) érkezik erről a telefonszámról az adott élő műsor szavazási ideje alatt. Ennek megfelelően, ha a szavazó az adás alatt több szavazatot küld, akkor nagyobb esélye van a nyereményre.
 • A szavazásszolgáltatás teljes időszakára vonatkozólag 3 fődíj és adásonként 8 vagy 9 nyereménycsomag kerül kisorsolásra az érvényes SMS-t küldő résztvevők között.

 

 

Nyeremények:

 

-          Heavy Tools:  a 6 adásban összesen 3 db férfi (bruttó 34 990 Ft/ kabát) és 3 db női télikabát (bruttó 29 990 Ft /kabát)

 

-          Tropicarium: éves családi bérlet (2 felnőtt és 2 gyermek részére): bruttó 31 000 Ft/ adás

 

-          Colyrus Kft – Szegedi Ifjúsági Napok: két személyre szóló hetijegy: bruttó 29 800 Ft/ adás

 

-          Damona Vital Kft.: vitamincsomag: bruttó 31 750 Ft / adás

 

-          Pizza Forte: adásonként egy 20000 Ft értékű, illetve a döntőben két 20 000 Ft értékű utalvány

 

-          Westend City Center: 100 ezer forint értékű ajándékutalvány

 

-          Goodwill Pharma: bruttó 30 ezer forint értékű vitamincsomag

 

-          MTVA: 10 darab A Dal 2015 CD/ adás

 

-          Zeneszöveg.hu: 5 darab A DAL kottakönyv/ adás

 

 Fődíj:

 

-          Spirit Hotel: főnyeremény (minden adásban szavazók között kerül kisorsolásra)

 • Felajánlott nyeremény: 2 fő részére szóló 3 éjszakás szállás

 

-          Douglas:  főnyeremény (minden adásban szavazók között kerül kisorsolásra)

 • Felajánlott nyeremény: 100 ezer forint értékű ajándékcsomag

 

-          IBUSZ: főnyeremény (minden adásban szavazók között kerül kisorsolásra)

 • 2 fő részére szóló 1 hetes utazás Krétára

 

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően az MTVA vagy annak megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket, az MTVA által meghatározott helyen és időpontban. A nyeremények átadásáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa kiválasztott bármely televízió- és/vagy rádiócsatornán korlátozás nélkül bemutathat, illetve az Interneten is nyilvánossághoz közvetíthet.

2. A nyertes definiálása

Nyertesként azonosítja a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

 • ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
 • ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
 • ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a TNM, a nyertesek illetve pótnyertesek telefonszámait pedig a közjegyző jegyzőkönyvben rögzíti.

3. A nyertes értesítése:

A kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 1 munkanapon belül. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest telefonon keresztül értesíti. 

 

Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

 

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

 

A TNM a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

4. A nyeremények kiadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

 • név; anyja neve; születési hely és idő;
 • személyi igazolvány szám és adóazonosító jel

 

Az azonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a 1037 Bp., Kunigunda útja 64. sz. alatt, az MTVA székhelyén.

A nyeremény átvételekor igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.

5. A nyereményigény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt az MTVA vagy a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisából.

 

6. Adatkezelés

A résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Az adás időpontjáról az MTVA és a TNM közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA, valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a TNM rögzítse, és azokat továbbítsa az MTVA részére a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

 

A résztvevő engedélyezi, hogy az MTVA, valamint a TNM a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

 

A résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat az MTVA, valamint a TNM a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő az MTVA, valamint a TNM munkatársaitól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az MTVA 1037 Bp., Kunigunda útja 64., valamint a TNM Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. alatti elérhetőségén.

 

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

 

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

 

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében az MTVA adatkezelő, míg a TNM az MTVA megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013.

 

7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért az MTVA, valamint a TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

 

Az MTVA, valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a bejövő SMS-ben vagy a DAL 2015 applikáción keresztül küldött

SMS forgalmakat.

A TNM az SMS-ek feldolgozását saját hardver-, és szoftverrendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető az MTVA és a TNM címén, a műsor honlapján: www.adal2015.hu, valamint a TXT 730. oldalán.

 

Az MTVA és a TNM fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

 

MTVA                         Telekom New Média Zrt.